January 8, 2023

-

Meer dan 70% van de jongeren tussen 16 en 30 vindt het belangrijk om zich hun hele leven te kunnen blijven bijscholen. Hoe kan je daar als organisatie op inspelen?

Levenslang leren, hoe doe je dat?

Meer dan 70% van de jongeren tussen 16 en 30 vindt het belangrijk om zich hun hele leven te kunnen blijven bijscholen. Dit blijkt uit een onderzoek van VDAB en de Ambrassade. De recruiters onder ons hebben het wellicht al opgemerkt: de jonge werknemers hechten veel belang aan persoonlijke ontwikkeling. Maar hoe kan je daar als organisatie op inspelen?

Wat is een leercultuur?

Een leercultuur is een omgeving waarin werknemers gestimuleerd worden en de kans krijgen om hun kennis te ontwikkelen en zich te ontplooien. ‘Leren’ is een waarde die hierbij hoog in het vaandel wordt gedragen.

Waarom zou je hierop inzetten?

Eerst en vooral is een leercultuur een strategische keuze. Door de kennis van je werknemers meteen te ontwikkelen naargelang de veranderingen in de maatschappij, ben je sneller dan de concurrentie en kan je deze nieuwe kennis direct inzetten om de concullega’s voor te zijn.

Daarnaast is het een goede methode van employer branding. Uit een onderzoek rond werknemerschap van de Stichting Innovatie & Arbeid bleek dat jonge werknemers veel belang hechten aan ontwikkeling en groei op de werkvloer. Ze halen veel motivatie en voldoening uit het kunnen doorgroeien en zichzelf blijven ontwikkelen. Dit is dus een goed uithangbord om nieuwe werknemers aan te trekken.

Bovendien is het niet enkel interessant voor nieuwe werknemers, maar geeft het ook de huidige collega’s de kans om nieuwe talenten te ontdekken of zich te verdiepen in hun veld. Door hen deels zelf de touwtjes in handen te laten nemen, hebben minder werknemers de neiging om te vertrekken en hoef je dus minder nieuwe collega’s te werven en selecteren.

De Arbeidsdeal

Persoonlijke ontwikkeling stimuleren is niet enkel voordelig, het is ook verplicht. Een deel van de Arbeidsdeal - ingegaan op 20 november 2022 - zet in op het garanderen van een goede opleiding van de werknemers, zowel individueel als op organisatorisch vlak. Het is aan organisaties om een opleidingsplan en een afgesproken aantal dagen opleiding per werknemer te voorzien.

Hoe zorg je voor een leercultuur in jouw organisatie?

Wil je echt inzetten op een sterke leercultuur? Dan is er meer nodig dan het louter toepassen van de Arbeidsdeal. Om dit te kunnen creëren, moeten de juiste elementen aanwezig zijn. Zet daarom in op de volgende bouwstenen:

  1. Uitdagende taken

Leren doe je niet enkel tijdens opleidingen, maar even goed tijdens het werk. Als de taken niet uitdagend en/of complex genoeg zijn, leert de werknemer niet bij. Kijk hierbij naar de bedrijfsstrategie: op welke manier kan dit ingevuld worden? Kan de werknemer eventueel zelf invulling geven aan zijn/haar taken?

  1. Ruimte en veiligheid om te ontwikkelen

Je veilig voelen om jezelf te zijn en om fouten te maken, bouwt een onderling vertrouwen op binnen de organisatie. Fouten zijn vaak goede leermeesters die kunnen leiden tot nieuwe inzichten en verbeterde werkwijzen. Daarom is het belangrijk dat werknemers de kans krijgen om te experimenteren.

  1. Samenwerken en teamontwikkeling

Door verschillende disciplines, uiteenlopende visies en diverse manieren van aanpak bij elkaar te brengen, kunnen werknemers makkelijker van hun collega's leren. Zet dus niet enkel in op individuele ontwikkeling, maar ook op teamontwikkeling. Denk hierbij zowel aan samenwerking binnen eenzelfde team, als samenwerking tussen verschillende teams. Zijn er bijvoorbeeld projecten waarbij verschillende collega’s de koppen bij elkaar kunnen steken?

  1. Leiderschap gericht op ontwikkeling

Een vierde pijler is dat werknemers met een leidinggevende functie hun visie op leren uitdragen en een rolmodel zijn, en dat eigenaarschap gestimuleerd wordt. Leidinggevenden hebben een inspirerende rol, waarbij ze hun werknemers ook moeten uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen. Als management geef je dus best zelf het goede voorbeeld door jezelf te blijven ontplooien en door je positieve blik op een leercultuur te delen. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van ervaringen op interne communicatiekanalen.

  1. Organisatie gericht op ontwikkeling

Om leerkansen te creëren moet het nodige budget, tijd, middelen, opleidingsaanbod… voorzien worden. Dit kan zowel voor formele als informele leerkansen. Je kan hiervoor bijvoorbeeld een leerplatform inzetten, waar de werknemers zich kunnen inschrijven voor opleidingen, ideeën en kennis kunnen delen, suggesties kunnen doen, etc. Maar ook periodieke evaluatiemomenten kunnen de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen.

  1. Organisatie verbinden met de externe omgeving

Door in te spelen op huidige trends, kunnen zowel de medewerkers als de organisatie zelf evolueren. Ook is het geen slecht idee om samen te werken met externe stakeholders of partners om samen tot oplossingen te komen. Je kan veel van elkaar leren!

Merk jij een leercultuur in jouw organisatie? Welke best practices past jouw organisatie al toe?

Contact

Zin
om samen
te werken?

Neem contact op

Marjolein

Founder
& Community Builder

marjolein@collectief.be

Joyce

Co-Founder
& HR Business Partner

joyce@collectief.be