October 19, 2023

-

De eerste 40 tot 65 werkdagen zijn cruciaal in iemands ontwikkeling, retentie en betrokkenheid aan de organisatie”, zo omschreef Ardiënne Verhoeven in haar boek over onboarding. Maar wat is de rol van onboarding hierin en hoe zet je een goede onboarding op?

5 Key takeaways voor een succesvolle onboarding

“De eerste 40 tot 65 werkdagen zijn cruciaal in iemands ontwikkeling, retentie en betrokkenheid aan de organisatie”, zo omschreef Ardiënne Verhoeven in haar boek over onboarding. Maar wat is de rol van onboarding hierin en hoe zet je een goede onboarding op?

Onze HR- en Community Consultant Lynn ging ermee aan de slag en verdiepte zich zowel in theorie als praktijk. Eén ding is zeker, wie onboarding zegt, zegt retentie. Wie retentie zegt, zegt onboarding. En met de (ons welbekende) war for talent, willen we dat allemaal, toch?

Wat is een succesvolle onboarding?

Vooraleer we je een inkijk geven in de key takeaways, staan we even stil bij wat we beschouwen als een succesvolle onboarding.

Een effectieve onboarding vertaalt de organisatiedoelen naar doelen voor werknemers. Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers beter weten wat er van hen verwacht wordt. Ze voelen zich verbonden en betrokken bij de organisatie en komen tot goede prestaties. En verbondenheid, dat doet ons Collectief-hartje sneller slaan.

Key takeaways

#Verbinding

Tijdens het wervings- en selectietraject vormt er zich bij een (potentiële) nieuwe een psychologisch contract. Dit zijn alle onbeschreven verwachtingen, normen en regels die leven bij zowel werknemer als werkgever. Dit contract wordt door een nieuwe werknemer afgetoetst en bijgesteld in de eerste drie maanden. Directe collega’s worden hier als belangrijkste infobron beschouwd. Nieuwe medewerkers hebben bij aanvang soms nog niet veel zelfvertrouwen om naar hun directe leidinggevende te gaan bij vragen. Het is dus relevant om te stimuleren dat nieuwkomers in gesprek gaan met meerdere collega's en hun verwachtingen aftoetsen.

Niet alleen voor het aftoetsen van verwachtingen, maar ook voor het bouwen van netwerken is het belangrijk dat nieuwkomers in contact komen met meerdere collega’s. Tijdens de voorbereiding van een onboarding is het dan ook belangrijk om niet alleen na te denken over welke kennis en informatie een nieuwkomer nodig heeft om zijn rol goed te kunnen uitvoeren, maar vooral wie de nieuwkomer moet kennen en spreken om succesvol te zijn.

#Buddy

Een organisatie staat gelijk aan cultuur en dus ook aan gemeenschappelijke taal, omgangsvormen en normen. Een buddy is een waardevolle figuur in het leren kennen van deze cultuur. “Nieuwkomers met een buddy of directe collega, vergaren meer informatie over de organisatie, sociale omgang en functie dan medewerkers die dit niet hebben. Ook maken ze zich de waarden meer eigen”, omschrijft Ardiënne Verhoeven in haar boek onboarding. Integreer daarom een buddy of 'peterschap' en bereid die medewerker ook voor op deze rol. Want voorbereiding is key!

#Feedback

Integreer naast informele ook formele feedbackmomenten in de onboarding. Zo worden wederzijdse verwachtingen en wensen tot verdere ontwikkeling van een werknemer blootgelegd. Als organisatie weet je immers al te graag welke doelen de werknemer zelf voor ogen heeft en wat hij of zij aantrekkelijk vindt in de job. Zo heb je als organisatie de kans om erop in te spelen en krijg je zicht op de interne arbeidsmarkt.

Daarnaast is het raadzaam om een feedback- en leercultuur te integreren in de organisatie (Hoe je dat doet lees je in onze blog over leercultuur 😉). Uit onderzoek blijkt namelijk dat nieuwe medewerkers die zelf op zoek gaan naar kwalitatief goede feedback zich vakinhoudelijk en op het vlak van hun carrière het snelst ontwikkelen.

#Kortetermijnevaluatie

Als feedback belangrijk is, zal het je ook niet verbazen dat korte termijn evaluatie hier naadloos mee verbonden is. Nieuwe medewerkers willen weten hoe ze ervoor staan, welke ontwikkeling ze doormaken en hoe ze kunnen groeien. Door meteen in het begin van een loopbaan open te zijn voor leerpunten, zullen leercurves sneller gaan. Niet alleen de mening van leidinggevenden maar ook van andere key stakeholders zijn hier van belang. Zo kan je bijvoorbeeld gebruikmaken van 180° of 360° feedback.

#Opmaat

Naast het opstellen van een strategisch onboardingsplan, is het belangrijk te voorzien in een individueel onboardingsplan op maat van de nieuwe medewerker. Dit speelt in op specifieke kennis, noodzakelijke info en belangrijke contacten voor de functie. Elke medewerker is immers uniek!

Meer weten over onboarding of heb je als organisatie hulp nodig bij een onboardingsplan op maat? Collectief is the place to be!

Contacteer ons en we kijken graag hoe we jou als organisatie kunnen ondersteunen.

Contact

Zin
om samen
te werken?

Neem contact op

Marjolein

Founder
& Community Builder

marjolein@collectief.be

Joyce

Co-Founder
& HR Business Partner

joyce@collectief.be